Đã có tools Evasion 1.0.6 hỗ trợ jailbreak ios 7.0.6

Đã test thử trên iphone 5s chạy ios 7.0.6
Cách jailbreak tương tự nhue Jailbreak ios 7.0.4 tại đây

Download Tools tại đây: http://evasi0n.com/ - EvasiOn.0.6


huong-dan-cach-jailbreak-ios-7-0-6

HƯớng dẫn cách jailbreak ios 7.0.6 mới nhất

Bình luận nhanh bằng Facebook tại đây

Bình luận