Đã có tools Evasion 1.0.6 hỗ trợ jailbreak ios 7.0.6

Đã test thử trên iphone 5s chạy ios 7.0.6 

Bình luận nhanh bằng Facebook tại đây

Bình luận