[Hướng Dẫn] Cách lập tài khoản Apple ID miễn phí

  • hathuylinh

    sao khi e làm đến bước ảnh 9 phương pháp thanh toán của e ko có none nên e ko tạo dc ID mới, sao vậy add?

    • mrhai8290

      là do bước đầu bạn ko chọn Apps Free